Dwaaldetectie

SafeTracker biedt oplossingen die zijn ontwikkeld om er voor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en dat zorginstellingen hun cliënten de juiste ondersteuning kunnen bieden.

Functies die wij bieden zijn onder andere:

Online Portal
Veilige zones (Geofences)
Alarmmeldingen met apps voor derden
Rapportages

Ons platform en de oplossingen zijn integreerbaar met vrijwel alle ontvangstbanken van alarmcentrales zoals de UMO van Verklizan. De toestellen die wij aanbieden voor deze toepassing zijn:

Valdetectie

Met de BlueLine Valdetectie krijgen uw cliënten meer veiligheid. Zodra er een val is gedetecteerd  zal de zorgverlener hiervan een melding ontvangen en de noodzakelijke actie ondernemen.

 

Door het inzetten van het BlueLine Valdetectie systeem zorgt u voor:

Meer veiligheid voor uw cliënten

Werkdrukverlaging voor de zorgverlener
Flexibel en toekomstvast valdetectiesysteem

Met de BlueLine valdetectie zijn patiënten veilig én kunnen ze hun vrijheid behouden.
Wilt u ook dat de zelfstandigheid, waardigheid, privacy en vrijheid van uw cliënten of liefhebbenden zo lang mogelijk gewaarborgd blijft? Neem dan contact met ons op over de BlueLine Valdetectie.